Free Ground Shipping on all orders over $50

Basisabonnement (alleen voor gemeenten / gemeentelijke diensten)

Cito-plan Basisabonnement (alleen voor gemeenten / gemeentelijke diensten):
Gemeenten / Gemeentelijke diensten bieden wij de mogelijkheid om doorlopend van onze expertise en bestanden gebruik te maken voor alle interne- en externe gemeentelijke publicaties in drukwerk en digitale vorm binnen de gestelde regels van het basisabonnement. In het basisabonnement kunnen kaartbeelden worden samengesteld door wegeninfo al dan niet te combineren met kleurvlakken en/of tekst met symbolen.
Het basisabonnement is uitbreidbaar met een aantal opties:
1. Papieren plattegrond
2. Digitale cartografie (PDF) voor plaatsing in de gedrukte gemeentegids
3. Digitale of gedrukte cartografie voor gebruik in een abri, plattegrond- of infokast.
Het grote voordeel van een abonnement in combinatie met één of meerdere opties is dat u veel voordeliger uit bent dan bij losse opdrachten. Daarnaast uniformiteit in kaartpresentatie via alle afdelingen binnen uw organisatie naar de burger toe!
Mogelijk heeft uw gemeente nog andere wensen of vragen m.b.t. te leveren producten, kaartgegevens of toepassingen.
Wij informeren u graag over de mogelijkheden!